2014-01-28

Anders Stenberg har figurerat i Screen&Marknaden tidigare. Nämligen i nr 4/2010 då vi skrev om HA Brodyr AB i Borlänge...