Nya namnet är EMPACKQ

Publicerad
2014-01-31
Skribent
Eric Windahl
Ämnen
Övrigt

Pack & Emballage 2013, som är Nordens största förpackningsmässa, blev enligt mångas mening en fantastisk succé. Det var trångt i gångarna från det att dörrarna öppnades och många spännande seminarier lockade nyfikna åhörare till de olika scenerna. Det gjordes affärer och knöts kontakter och så här i efterhand kan man bara konstatera att mässan var en riktig fullträff. Nästa år byter mässan namn till EMPACK och hålls på Kistamässan den 15-16 oktober 2014.

– I år hade mässan vuxit rejält och på mässgolvet mötte man över 200 utställare, vilket är fler än någonsin tidigare. Utställarna visade de senaste produkterna och nyheterna inom förpackningsteknik och förpackningsdesign samt maskiner och material som optimerar, höjer kvalitén och effektiviserar processer, berättar Jennie Heidenfors, projektledare för Pack & Emballage.

Affärer på mässan
I den statistiska uppföljningen från mässan 2013 uppgav hela 86% av beslutsfattarna som besökte mässan att de planerade att köpa en eller flera av de produkter/tjänster som visades på mässan. Det visar tydligt att mässan besöks av industrins viktigaste beslutsfattare som är genuint intresserade av att göra affärer med utställarna.

SM813 Jennie Heidenfors Pack&Emballage