Kraven på rabatterbjudanden förtydligas

Publicerad
2014-01-29
Skribent
Eric Windahl
Ämnen
Övrigt

Konsumentverket har tillsammans med företagen Groupon och Let’s deal tagit fram en ny branschöverenskommelse som gäller rabatterbjudanden på Internet.
Överenskommelsen ska vara vägledande för alla företag som marknadsför rabatterbjudanden på sin webbplats.

Groupon och Let’s deal är en form av webbaserade rabattföretag som brukar kallas deal-of-the-day. Företagen presenterar kampanjer på sina webbplatser, det vill säga, de erbjuder konsumenter att inom en begränsad tid köpa en viss produkt till ett rabatterat pris.
Konsumentverket genomförde en granskning av företagens marknadsföring efter att ha tagit emot många anmälningar från personer som klagat på otydlig information i kampanjerna.

Vid granskningen identifierades framförallt tre problemområden. Bland annat har konsumenter upplevt rabatterna som överdrivna. Det har heller inte tydligt framgått vad som ingår i ett erbjudande, t ex hur många personer som inkluderats i priset för en resa. Det har också förekommit problem med försenade leveranser.

Målet med branschöverenskommelsen har därför varit att det ska bli tydligt för konsumenten hur rabatten har beräknats och vad som ingår i erbjudandet.
Det har tidigare saknats riktlinjer för hur rabattprodukter ska marknadsföras på internet och det har på grund av detta varit viktigt att ta fram denna överenskommelse.

Scanna eller tryck på QR-koden

Hej