Informationssökning blir allt viktigare

Publicerad
2014-01-28
Skribent
Eric Windahl
Ämnen
Övrigt

Informationsflödena i samhället ökar och det blir allt viktigare att studenter är bra på att hitta rätt i informationen. På Högskolan i Borås arbetar man sedan flera år med en unik struktur för undervisning i informationssökning – den sk Boråsmodellen.

Att söka information kan vara komplicerat och det omfattar mycket mer än att skriva in en fras i en sökmotor. Det gäller att behärska källkritik och kunna värdera avsändaren till informationen, att söka effektivt i databaser och att på ett strukturerat sätt använda olika sorters källor som kompletterar varandra.
Undervisning om informationssökning blir bäst om den integreras i en annan kurs, där studenterna har ett verkligt behov av att söka information.

– Sökningarna är svåra att lära sig teoretiskt och därför är det viktigt att sådan undervisning kommer in i utbildningens kurser, säger bibliotekarien Karin Süld.

– Det unika med Boråsmodellen är att det är studierektor eller utbildningsledare som avgör i vilka kurser den här undervisningen ska integreras, säger bibliotekarien Eli Bytoft Nyaas.
– Det gör att vi har ett helhetsperspektiv och att momentet kommer in precis där och när det behövs.

Det är fem bibliotekarier som undervisar i informationssökning vid Högskolan i Borås. Dessutom erbjuder högskolans bibliotek support i sökning av olika slag, även som drop in.

En viktig detalj, enligt bibliotekarierna, är att den aktuella kursen har en inlämningsuppgift som kräver speciell information och som studenterna får arbeta med under informationssökningsmomenten.

https://www.folier.se/?utm_source=screenmarknaden&utm_medium=webannons&utm_campaign=allman

QR informationssökning