Gåvan är effektiv

Publicerad
2014-01-28
Skribent
Eric Windahl
Ämnen
Produktmedia

En internationell undersökning har gjorts, om hur effektivt produktmediat är.
7 000 mottagare av profilerade produkter har blivit personligt intervjuade i 21 större städer runt om i världen. Förutom större städer i Canada och USA ingick Sydney, Paris, London, Madrid, Rom och Berlin.
Det positiva med undersökningen är att 80% av de tillfrågade minns vilket företag, de fått produkten av. 53% av gruppen hade använt det de fått i genomsnitt 6,6 månader.
71% anser att användbarheten hos produkten är avgörande, om de behåller den eller inte. Användbarhet kom före design.
Undersökningen frågade också vilka produkter mottagarna helst vill få. I rangordning: penna, t-shirt, väska, kalender/almanacka, kontorsmaterial, huvudbonad.
Undersökningen visar också på hur kostnadseffektivt produktmediat är. Kontaktkostnad per kontakt var i snitt för produktmedia 0,4 cent euro, medan TV och veckopress ligger på 1,5 cent euro per kontakt. Dagspress 0,5 cent euro.
Det är bara Radio 0,3 cent euro och online reklam 0,2 cent euro som är billigare.
Även om detta är siffror från den stora världen, (kostnadssiffrorna från Europa) så tror jag inte vi skiljer oss, så mycket från detta i Sverige.
Det blir alltid någon avvikelse om man jämför land för land, men i stort tror jag vi kan ta till oss av denna undersökning och använda oss av kunskapen i vårt dagliga värv.

 

Kjell Harbom