Egna verktyg sparar pengar

Publicerad
2014-01-28
Skribent
Eric Windahl
Ämnen
Övrigt

Den tyska underleverantören Seuffer arbetar mot branscher som fordonsindustri och vitvaror. Produktionstekniken är främst vakuumgjutning. Nu har företaget investerat i additiv utrustning, vilket minskat kostnaderna rejält för framtagning av vakuumgjutna prototyper.
Den maskin från Stratasys som företaget investerat i används för att först göra initiala skisser av de gjutformar som man ska använda. Sedan producerar man själva verktyget som därefter granskas och utvärderas.
Med traditionell teknik skulle detta ta upp emot åtta veckor att få fram ett verktyg i metall. Med additiv teknik tar det ett dygn, menar man. Priset påverkas också; ett traditionellt framtaget verktyg kostar 40 000 euro, ett additivt tillverkat under 1 000 euro.

Mattias Kristiansson
3dp.se

https://www.folier.se/?utm_source=screenmarknaden&utm_medium=webannons&utm_campaign=allman