Många firade Visutechs 25 år

Publicerad
2013-11-16
Skribent
Eric Windahl

Visutechs firande av sina 25 år i branschen drog många besökare. Trevligt lunchmingel varvat med intressanta talare och premiärvisning av nya HP Indigo 10 000 blev väldigt uppskattade inslag under jubileumet.

Programmet inleddes av Jan-Olof Jungersten med lanseringen av hans bok; Visioner & Transmissioner. Tryckeri – en bransch i förändring.
Boken samlar tankar och information kring vad som kommer att ske. Men framför allt det som inte kommer att ske. Därför kallas boken även The not book. Samtliga fick ett eget exemplar av boken.

IMG_5934 cop.

13 länder och 14 språk
Coca-Colas differentieringskampanj med variabelt tryckta namn på flaskorna har rönt stort intresse världen över. Christian Menegon, Business Development Manager på HP Indigo, gav besökarna en livlig inblick i kampanjen och de möjligheter digitaltryck med differentiering kan medföra för tryckeriernas kunder. Många intressanta exempel och utbyte med åhörarna gav upphov till både skratt och igenkänning.

Coca-Colas namnkampanj har genomförts i 33 länder på 14 språk, vilket i sig lett till 10 000 separata layouter och ca 800 miljoner etiketter. Samtliga tryckta i HP Indigo.

Internet påverkar allt
Den nya Internet-eran har kommit för att stanna och det är exempelvis ett faktum att antalet användare av Facebook har blivit 1 biljon inom loppet av 8 år. Grafisk bransch är heller inte den enda bransch som påverkas av en omvärld i förändring. Internet och mobil teknik har påverkat musik- och kamerabutiker, dator- och bokhandel i ännu högre utsträckning.

Dagens sista talare Alon Bar-Shany, vice President HP Indigo, gav positiv input med synen på tryckeriernas möjligheter som Game-changer i den nya eran. Alon satte printrevolutionen i perspektiv med ett flertal intressanta vinklingar och uppslag till flexibilitet för att stärka tryckeriernas affärsnytta.

I Visutechs demolokaler fick besökarna avslutningsvis bekanta sig med nya HP Indigo 10000 i format B2+ i full produktion.
IMG_5964 cop.
Jan-olof Jungersten och Alon Ber-Shany