Frihandel med Norge

Publicerad
2013-11-19
Skribent
Eric Windahl

Branschorganisationen Textilimportörerna kräver, i en skrivelse till handelsminister Ewa Björling, frihandel med Norge. Den svenska klädexporten till Norge inskränks av att exporten inte inbegriper tredjelandsvaror. Den fria handeln gäller alltså enbart ursprungsvaror, det vill säga de varor som är tillverkade i Norge eller EU.

Detta begränsar den svenska exporten, anser Textilimportörerna och jämför med klädexporten till Finland som förra året uppgick till drygt 3 miljarder kronor. Med ungefär samma befolkningsmängd som Norge uppgår klädexporten till norrmännen till 1,7 miljarder kronor.

sm713 frihandel med norge sida 35

klicka på QR-koden