Trähaltigt papper – ett vinnande material

Publicerad
2013-10-17
Skribent
Eric Windahl

Ett trähaltigt papper ger bättre intryck än man föreställer sig. Det är slutsatsen i en rapport från SCAs forskningsavdelning, där man tillfrågat 38 kvalificerade tryckbedömare i varierade ljusförhållanden vad de ansåg om kvaliteten på olika papperstryck.
Den trähaltiga kvaliteten i SCA-papperet Graphoinvent föredrogs av 90% av de tillfrågade. Enligt SCA består ett pappers kvalitet i hur väl tillverkaren lyckats kombinera egenskaper som ljushet, styrka, opacitet och bulk. Även om dessa egenskaper mäts med instrument är det dock en subjektiv bedömning hur de i slutändan uppfattas återge tryck och där spelar tycke, smak och ljusförhållanden in.