Tak på kortavgifter

Publicerad
2013-10-01
Skribent
Eric Windahl

EU-kommissionen föreslår en begränsning av de sk mellanbanksavgifterna, som är den avgift som banker tar ut av varandra för att genomföra kortbetalningar. Förslaget innebär att ett tak på mellanbanksavgifterna sätts till 0,2% för betalkort och 0,3% för kreditkort. Taket ska gälla under en tvåårsperiod och omfatta betalningar som sker över landgränserna. Därefter ska avgiftstaket även gälla för transaktioner som äger rum inrikes.
Förslaget kan träda i kraft i slutet av nästa år.