God kostnadskontroll förbättrade resultatet

Publicerad
2013-10-30
Skribent
Eric Windahl
Ämnen
Ekonomi

Omsättningen för New Wave Group under andra kvartalet 2013 uppgick till 995 mkr, vilket var 80 mkr lägre än föregående år (1 075 mkr). Rörelseresultat uppgick till 70,2 (58,7) mkr och resultatet efter skatt blev till 38,9 (33,3) mkr.

I sin rapport pekar företaget på att marknaden var fortsatt tuff under andra kvartalet och man ser fortsatt ingen vändning i Europa, och inte heller på de största marknader som Sverige och Norge. Enda geografiska området som känns stabilt och som kan vara på väg uppåt är USA. Samtidigt har man under kvartalet förlorat en del försäljning då vi haft för lågt varulager på bl a T-shirt och piké.

– Vi har god kostnadskontroll och det i kombination med att Orrefors Kosta Boda fortsätter att förbättras gör att vi klarar ett hyggligt resultat, förklarar Torsten Jansson, VD och koncernchef för New Wave Group.
– Trots det är jag ändå långt ifrån nöjd med det faktiska resultatet. Flera av våra bolag och varumärken underpresterar även om marknaden är osäker.
– Vi kommer under hösten att fortsätta fokusera på förbättringsarbete i dessa bolag och det kan bli aktuellt med strukturella förändringar och omorganisationer bland dotterbolagen.

Kassaflödet i NWG är under fortsatt god kontroll. Låga lager av vissa basartiklar visar på behovet av att öka varulagren inom profil de kommande kvartalen.

– Vi räknar med en fortsatt tuff och besvärlig marknad under tredje kvartalet och kanske under hela året. Vi har inte sett några tecken på någon vändning under årets första halvår utan snarare i så fall en viss försämring, poängterar Torsten Jansson.
– Under första halvåret har vi enträget arbetat på med att prioritera resultat och ytterligare förstärkning av balansräkningen. Vi kommer dock under resterande delen av året att öka sälj- och marknadsföringsinsatserna. Även om detta kan ge något sämre resultat under kommande kvartal är vi övertygade om att det är rätt för framtiden, avslutar Torsten Jansson.

https://www.folier.se/?utm_source=screenmarknaden&utm_medium=webannons&utm_campaign=allman

BeYourBrand34 (2)