Framtidens skyltlösningar

Publicerad
2013-10-30
Skribent
Eric Windahl

SM613 Gästkröniklr Henrik Breda jpeg

Digital skyltning har exploderat de senaste åren och fortsätter ta marknadsandelar från analoga skyltlösningar. Utvecklingen inom området har gått med en rasande takt och tekniken bakom blir allt mer sofistikerad, pålitlig och snabb. En markant skillnad jämfört med för tio år sedan, när digitala bildskärmar introducerades i butiker och offentliga rum.

Digital skyltning idag är mycket mer än uppmonterade bildskärmar. Skräddarsydda lösningar kan förmedla budskap subtilt och mjukt med projektorer och riktat ljud, eller pumpa ut information med hjälp av storbildskärmar och strålkastarljus. Det beror på vad du vill förmedla, till vem och i vilken miljö.

Verksamheter som använder sig av digitala skyltlösningar har upptäckt en ny möjlighet att konkurrera om målgruppens uppmärksamhet i dagens hektiska mediebrus. Vi reagerar starkare på rörligt material än statiskt, det har studier visat upprepade gånger.

Trenden med rörlig kommunikation har fått en växande betydelse inom flera segment. Inom dagligvaruhandel och detaljhandeln används lösningen flitigt till att styra försäljning genom att växla produktkampanjer i realtid. Butiker kan därmed proaktivt lyfta varor som levererats i stora volymer eller annonsera ut artiklar och livsmedel som närmar sig bäst-före-datumet.

Inom reklam och retail har kanske utvecklingen varit som mest spännande. Interaktion genom touch, programvaror och sensorer har gjort att företag kan lära känna sin målgrupp och vice versa. Möten med annonser och informationstavlor blir skräddarsydda och personliga.
Riktat ljud, ljus och lukter kopplade till bildlösningar är populärt för att förhöja upplevelser och bidra till bättre miljöer.

Informationsskyltar på offentliga platser byts successivt ut mot digital skyltning och interaktiva menyer dyker upp på restauranger. Konsumenter idag till och med förväntar sig rörlig kommunikation som de kan interagera med.

Blickar vi framåt förutspås digital skyltning ha en fortsatt stabil utveckling, inte minst tack vare djupare kunskap om hur vi bättre integrerar teknik med nya programvaror. Innovationer inom området; way-finding kommer erbjuda nya möjligheter att exempelvis tanka ner individanpassad information från bildlösningar till våra mobila enheter.

Programvaror som mäter interaktivitet och hämtar information från förbipasserande kommer få en viktig roll inom området de närmaste åren. NFC (Near Field Communication), sensorer och QR-koder kommer exempelvis göra det enklare att direkt mäta effekten av produkt- och reklamkampanjer.

Ett annat spännande utvecklingsområde är modebranschen. Där kollar allt fler företag på möjligheten använda digital skyltning för att skapa virtuella provrum och show rooms. Det kommer innebära en enorm möjlighet till mindre lokalkostnader, men även en chans att erbjuda kunder ett större produktutbud.

Digital skyltning utmanar traditionella format för kommunikation och marknadsföring. På Berghs School of Communikation, en av våra ledande skolor inom kommunikation, har man tidigt insett övergången och nu börjat satsa ordentligt på området. I höst hålls de första kurserna om digital skyltning som ska förbereda unga formgivare att skapa för morgondagens marknadsföringsmix.

Morgondagens skyltning är rörlig, interaktiv, mätbar och digital.

Henrik Breda

marknadsdirektör
NEC Display Solutions