Etiketter för tuffa miljöer

Publicerad
2013-10-18
Skribent
Eric Windahl
Ämnen
Print & mer

Hållbara etiketter används i en mängd olika sammanhang där viktig information måste garanteras i tuffa miljöer. Det kan handla om allt från medicinsk utrustning till produkt- och serienummerinformation i allt från fordon till apparater för hem och fritid.
Primera DL500e ger möjlighet för företag och tillverkare att producera hållbara etiketter själva och sänka sina kostnader avsevärt mot tidigare lösningar. Nu blir produktionen av både hållbara och billigare etiketter mer flexibel och snabbare.

Text, grafik och streckkoder printas med laser på en mängd olika etiketter med olika egenskaper beroende på tillämpning. Etiketterna är extremt hållbara och behöver inte lamineras för att stå emot hög exponering för såväl UV-ljus som kemikalier, vätskor eller höga temperaturer upp till 300 grader. Etiketterna klarar internationella krav för serienummermärkning och UL samt CSA-standarderna.

Laser och precisionsoptik
DL500e bygger på laserteknik till skillnad från traditionella skrivare som skriver med bläck eller termotransferteknik. Denna laserteknik har aldrig tidigare använts i en standard desktopskrivare. En specialdesignad laser tillsammans med matchad högprecisionsoptik gör Primera DL500e till en unik maskin. Etiketter producerade med denna teknik brukar vanligtvis ersätta metallplattor eller etiketter gjorda med termotransferteknik som sedan lamineras i en andra process men ändå inte får tillräcklig hållbarhet för många tillämpningar.

Jämfört med Yag-, fiber- och CO2-lasers, har DL500e en laserdiod med matchad optik med många fördelar som ger högkvalitetsetiketter med hög hållbarhet och lägre kostnad.

Enkelt handhavande
DL500e installeras som en standard Windowsskrivare. Man kan använda i princip vilket som helst av många populära etikettprogram för att skapa hållbara etiketter med DL500e. Ingen utbildning eller certifikat behövs för att handha maskinen. DL500e distribueras av Optical Storage i Skandinavien.

 

SM513 Primera DL500e 8e5b1ea289b961fb_org

www.opticalstorage.se