Barometerindikatorn steg

Publicerad
2013-10-28
Skribent
Eric Windahl

Barometerindikatorn steg 2,8 enheter i augusti, från 96,0 i juli till 98,8. Indikatorn har ökat ca 7 enheter de senaste tre månaderna och ligger nu endast drygt 1 enhet under det historiska genomsnittet. Konfidensindikatorn för tillverkningsindustri steg drygt 5 enheter den här månaden, medan indikatorerna för detaljhandel, privata tjänstenäringar och hushåll ökade mer måttligt. Indikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet däremot backade drygt 3 enheter i augusti.