Arbetskraftskostnaderna ökade

Publicerad
2013-10-28
Skribent
Eric Windahl

Det preliminära arbetskostnadsindexet för den privata sektorn har för juni beräknats till 112,6 för arbetare och 112,9 för tjänstemän. Sedan juni 2012 har arbetskraftskostnaden ökat med 2,4% för arbetare och 2,5% för tjänstemän.