MEC-Gruppen med Nordic Signum

Publicerad
2013-09-25
Skribent
Eric Windahl

I och med detta ingår nu fem specialistföretag i gruppen och erbjudandet till marknaden breddas.
Nordic Signum är ett grossistföretag inom promotionbranschen, som i huvudsak arbetar med hårda produkter från lager. Man finns i Borås med huvudlager i Holland via Giving Europe.
Nyligen har man också förvärvat ett tryckeri i Malmö och får därigenom möjlighet att kontrollera hela processen med god kvalitet, leveranssäkerhet och kortade ledtider som följd.

Med Nordic Signum i gruppen läggs ytterligare en pusselbit på plats för MEC-Gruppen, vars övriga företag till stor del arbetar med specialproduktion.

– Med Nordic Signum i gruppen breddas vårt erbjudande till kunderna på ett mycket positivt sätt. Det här skapar synergier, som ska komma våra kunder till del och gör oss till en mer komplett partner, säger Evert Grahn, VD för MEC-Gruppen AB.

– Hos MEC Gruppen har vi funnit det stöd och vilja till utveckling, som vi sökt efter. Vi har en samsyn på branschen och ser mycket fram emot de möjligheter som nu skapas, säger Mats Ekman, VD för Nordic Signum AB.

Förutom Nordic Signum, består MEC Gruppen av ytterligare fyra företag. Det som främst förenar dem är stort fokus på logistik med snabba och kostnadseffektiva leveranser.
Samtliga företag inom MEC Gruppen är medlemmar i PWA, tar producentansvar
och säljer inte till slutkund.

mats ekman 2

PRomotionExpo 130116 028