Ljust för importen 2013

Publicerad
2013-09-30
Skribent
Eric Windahl

Trots att handelsvolymen med importerade varor sjönk förra året ser företagen ljust på 2013, visar en undersökning av Svensk Handel. Dagligvaru- och klädimportörer är mycket optimistiska men mest hoppfull inför importåret 2013 är matvaruhandeln. Möbelimportörerna är minst optimistiska.
Samtidigt som den ökande optimismen drar hälften av företagen drar ner på importen med hänvisning till den starka kronan.
År 2012 backade importen, handelsvolymen krympte med 0,1% jämfört med året innan.

– Importen hänger ihop med konsumtion och export. Många av företagen känner att det finns en efterfrågan från de båda och då finns det inte någon anledning att dra ner på importen, säger Maria Sandow, chef för utrikesenheten på Svensk Handel till Dagens industri.