Investeringar i digital offset ökar

Publicerad
2013-09-30
Skribent
Eric Windahl

De industriella investeringarna i digital offset ökar, när det ekonomiska klimatet nu vänder uppåt igen. Försäljningen av hela fem HP Indigo-pressar det senaste halvåret ger tydliga bevis om en positiv trend. En spännande utveckling med nya aktörer och marknadssegment har även det öppnat upp för ökad försäljning och efterfrågan.

Inom loppet av mindre än ett halvår har industriella investeringar i digital offsetteknik ökat avsevärt. Skälen till detta är flera. Befintliga och nya kunder ser möjligheter i en mer effektiv och flexibel produktion med nya spännande lösningar. Samtidigt har nya kundsegment öppnat upp och börjat anamma den digitala offsettekniken.

– Vi ser en fortsatt utveckling då de stora upplagorna blir mindre och mindre och allt fler till antalet. Idag kan kunder producera ca 50-100 jobb på samma tid som man konventionellt hanterat 5-10 jobb av samma dignitet.
– Funktioner som in-line-priming bidrar även de en hel del till en minskning av företagets fasta kostnader och därmed förbättrad lönsamhet, berättar Mikael Gabrielsson, Visutech.

– Nya kunder och marknader har öppnat sig, vilket är jättekul. Bolag med mångårig erfarenhet av flöden och webblösningar ser fördelar att kunna erbjuda ännu en länk i kedjan för exempelvis etikettproduktion.
– Ett annat segment är företag som arbetar med dekalproduktion och förpackning i mindre upplagor. Digital offset uppvisar en stor spännvidd när det kommer till industriella applikationer, menar Mikael Gabrielsson.

https://www.folier.se/?utm_source=screenmarknaden&utm_medium=webannons&utm_campaign=allman