Inflationstakten 0,1%

Publicerad
2013-09-30
Skribent
Eric Windahl
Ämnen
Ekonomi

I juli var inflationstakten var 0,1%, vilket är en uppgång sedan juni då den var minus 0,1%. Från juni 2013 till juli 2013 sjönk KPI med i genomsnitt 0,1%. Under motsvarande period förra året var månadsförändringen minus 0,4%. Inflationstakten enligt KPI med fast ränta (KPIF) var 1,2% i juli.
KPI sjönk med i genomsnitt 0,1% från juni 2013 till juli 2013.
Till nedgången den senaste månaden bidrog prissänkningar på kläder och skor (-7,4%).
Nedgången motverkades av prishöjningar på drivmedel (2,5%) samt paketresor (6,6%), vilka bidrog vardera med 0,1 procentenhet uppåt.

https://www.folier.se/?utm_source=screenmarknaden&utm_medium=webannons&utm_campaign=allman