Hushållens förmögenhet ökar

Publicerad
2013-09-28
Skribent
Eric Windahl
Ämnen
Tidigare nr

Hushållens finansiella förmögenhet nådde en ny toppnotering vid utgången av det första kvartalet i år.Ökningen berodde framförallt på en stark börs men även på ett positivt finansiellt sparande. Hushållens nytagning av lån ökade något mot det föregående kvartalet. Under kvartalet nettoköpte hushållen fondandelar på historiskt hög nivå.