GYFs utbildningspris Guy Ekholm

Publicerad
2013-09-30
Skribent
Eric Windahl

Stiftelsen för de Grafiska Yrkenas Främjande, GYF, delar varje år ut priser till personer som på olika sätt utmärkt sig genom att bidra till branschens utveckling. I våras delades årets utbildningspris på 50 000 kronor ut till Guy Ekholm på Xenter Botkyrka.
Juryns motivering lyder:

– Guy Ekholm tilldelas GYFs utbildningspris för att han under flera år som inspirationskälla och drivande kraft utvecklat kursutbudet och varit motorn i utvecklingsarbetet på de grafiska utbildningarna vid Xenter Botkyrka.
– Han är en mycket engagerad och omtyckt skolledare som månar om studenterna och använder mycket tid och energi för att stödja dem i deras utveckling. Genom sitt arbete har han verkat för att förse branschen med yrkeshögskoleutbildade grafiker och framtidens produktionsledare.

Stiftelsen för de Grafiska Yrkenas Främjande (GYF) är Grafiska Företagens Förbunds och Tidningsutgivarnas gemensamma stipendiestiftelse med ändamål att lämna understöd för undervisning och utbildning inom den grafiska industrin och tidningsindustrin, att främja vetenskaplig forskning inom området samt att på annat sätt främja de grafiska yrkena.

https://www.folier.se/?utm_source=screenmarknaden&utm_medium=webannons&utm_campaign=allman