Xerox lanserar ny iGen4

Publicerad
2013-07-30
Skribent
Josefin Nässlander
Ämnen
Print & mer

Ökad konkurrenskraft genom automatisering och effektivare produktioner. Xerox lanserar en ny generation av den prisade iGen4-plattformen – nya Xerox iGen4 Diamond Edition, som svarar på tryckeriernas ökade efterfrågan på teknik som skapar lönsamhet för verksamheten.

igen copy

Med den här nyheten blir prepress och jobbuppsättning enklare samtidigt som produktions-
tiderna förkortas, vilket ger tryckerier ökad konkurrenskraft vid produktion av broschyrer, kataloger, magasin och direktreklam.
Nya iGen4 har en jämn och stabil bildkvalitet så att det första trycket har samma kvalitet som det sista. Förbättringarna är tidsbesparande, automatiserade funktioner som hämtats från Xerox iGen 150, inklusive 660 mm avläggare och integrerad och automatiserad färgkontroll.

Enligt en undersökning som genomförts av SpencerLab Digital Color Laboratory ger iGen4-plattformen god ROI och får högsta betyg i tillgänglighet, av de undersökta tryckpressarna.
Det betyder ökad prestanda, vilket i sin tur ger fler säljbara trycksaker till kunderna och större intäkter till tryckerierna.

https://www.folier.se/?utm_source=screenmarknaden&utm_medium=webannons&utm_campaign=allman