Uppåt för Detaljhandelsindex

Publicerad
2013-07-04
Skribent
Josefin Nässlander
Ämnen
Ekonomi

Under april gick detaljhandeln bättre än katastrofmånaden mars. Sällanköpshandeln ökade med 4,1% jämfört med april 2012. Detta enligt Detaljhandelsindex från HUI research och SCB.

Försäljningsvolymen ökade med 2,0% i april jämfört med samma månad förra året.
Dagligvaruhandeln ökade med 0,5% och sällanköpsvaruhandeln ökade med 2,5%.
Omsättningen för detaljhandeln mätt i löpande priser ökade med 1,4% mellan april 2012 och april 2013. Dagligvaruhandeln minskade med 1,8% och sällanköpsvaruhandeln ökade med 4,1%.

I april kom våren. Detta syns särskilt tydligt i kläd- och skohandeln som båda ökade sin försäljning i april. Klädhandeln ökade med 7,4% och skohandeln med starka 22,3%. Sporthandeln, som tidigare månader visat på starka tillväxttal men som i mars också visade upp dystra siffror, hade återigen en stark tillväxt i april.

Hittills i år har tillväxten ökat med drygt 1,0%, vilket indikerar att det kan bli ytterligare ett svagt år för detaljhandeln.