På väg mot en ny tid

Publicerad
2013-06-07
Skribent
Josefin Nässlander
Ämnen
Reportage

När Evert Grahn och hans medarbetare, på mässan PRomotion Expo på Elmia i Jönköping, presenterade sitt nya logistikkoncept; från Kina till kund på tre dagar, väckte det ett stort intresse. Det var också då han insåg att konceptet kanske var början till något nytt, något annorlunda som också kan komma att förändra den nuvarande rollfördelningen i branschen.

Evert-Grahn

Den svenska e-handeln fortsätter att växa med tvåsiffriga tal och tillväxten för helåret 2012 hamnade på 14,0%, jämfört med 2,1% för hela detaljhandeln.
De dominerande branscherna är fortfarande hemelektronik och  kläder och skor, med en omsättning på 7,6 miljarder kronor. Kläder och skor driver på e-handelns utveckling genom att förändra köpupplevelsen för kunden. E-handlarna utvecklar allt mer sina nätbutiker med att ge konsumenterna en positiv upplevelse av närvaron på nätet och där filmer, zoomfunktioner, stylingförslag och användning av sociala medier är några av verktygen.

Det framgår av rapporten; e-barometern, som sedan 2006 ges ut av Posten, HUI Research och Svensk Distanshandel.

Näthandeln växer starkt
E-handeln slår ständigt nya rekord samtidigt som traditionella butiker har svårt att locka nya kunder.

– Den har utvecklats enormt under de senaste åren. Man kan säga att kundmakten har blivit reell i dag. Vi vill ha bekvämligheten, tillgängligheten och enkelheten, säger Arne Andersson,
e-handelsexpert på Posten.

Böcker är den vanligast e-handelsvaran. Varannan bok som säljs i Sverige kommer från en nätbutik. Sett till omsättningen är hemelektronik störst. Bubblare, som växer starkt, är produkter inom försäljningsgrupperna hälsa och skönhet samt möbler och heminredning. I dag står e-handeln för 5% av den totala försäljningen.

– Den kan nog bli hur stor som helst, men jag skulle inte bli förvånad om den är 15-20% om fem till tio år, säger Arne Andersson.

Bara tre dagar
Utvecklingen av näthandeln i kombination med MEC Gruppens logistikkoncept om leverans inom tre dagar till kund, fick Evert Grahn att se en stark kommersiell möjlighet.

– MEC Gruppen utvecklar och driver företag inom profilreklam och promotion, som i samverkan skapar starka fördelar för sina kunder, förklarar Evert Grahn, som också är VD för MEC Gruppen och dess företag.
– Det är främst genom samordning av funktioner som logistik, import/export, administration och marknadsföring, som nyttan för kunden skapas.

De företag, som ingår i MEC Gruppen, är Keback AB, Keller Reflex AB, Axel & Morin AB samt XPO System AB. Sedan mitten av 80-talet har MEC Gruppen också ett antal försäljningskontor runt om i Europa, även om Norden är den huvudsakliga marknaden.
Man har också kontor och lager i Kina och eget distributionscenter i Hong Kong.

Näthandeln – en modern grossistfunktion
En fungerande näthandel förutsätter möjligheten till snabba leveranser direkt till konsumenten eller slutkunden. Det innebär att man antingen måste ha ett stort lager eller en snabb och kostnadseffektiv logistik. Det är den sista funktionen; den snabba och kostnadseffektiva logistiken, som MEC Gruppen nu marknadsför.

– Som specialistföretag, tillsammans med andra specialistföretag, blir vi en resurs för e-handlarens nätbutik, säger Evert Grahn.
– När nätbutikens kund gjort sin beställning, producerar vi blixtsnabbt i Kina och leverans tar endast tre dagar direkt till nätbutikens kund, med nätbutikens emballage och förpackning och deras egen faktura.

– I och med att vi står för importen och fakturerar nätbutiken direkt, så står vi också för produ-
centansvaret, vilket betyder att nätbutiken slipper ett stort och tungt åtagande.

År 1993 släpptes Internet publikt, det är alltså 20-årsjubileum i år. År 2006 blev Facebook, som startades två år tidigare, öppet för alla över 13 år och det är nu vi kan tala om sociala medier på Internet. Internet har förändrat mycket i samhället, inte minst i triviala vardagssituationer. Den utvecklingen kommer att fortsätta och vi ser exempelvis hur e-handeln växer kopiöst.

Ny tidräkning
Dagens ungdomar och morgondagens konsumenter kommer att ha annorlunda förväntningar på funktionalitet och upplevelser. Det gäller både arbete och utbildning, umgänge och handel.

– Det handlar om en ny tidräkning efter 2006, menar Evert Grahn.
– Vi kommer att kunna bli ett integrerat element i den moderna nätbutiken genom att vi kan erbjuda ett interaktivt system med ett brett sortiment av kvalitetsprodukter med kort produk-
tionstid för förädling och snabb logistik direkt till slutkunden.

Kanske är det så att det inte längre räcker med att arbeta på det traditionella sättet. Att mässornas, showrummens och uppackningarnas tid är förbi. Vi har fått en ny karta i handen, där branschens funktioner i modifierad form passar som hand i handske för den nya tidens näthandel. Jämför den unga generationens inställning till och användande av telefonbankerna.

– Det är ca 10% av grossisterna och importörerna som inte säljer direkt till slutkund, medan resterande ca 90% gör det i större eller mindre omfattning, dock utan någon större framgång.
– Begreppet; marknadsföring kommer att få en annan dimension, vilket i sig ger oss ett spänn-
ande utrymme för nya affärer. Business as usual, fast på ett helt annat och mer dynamiskt sätt, avslutar Evert Grahn.

Kinas näthandel ökar lavinartat
För sex år sedan handlade bara 20 miljoner kineser online. Men enligt statistik som nyligen presenterades av Go-Globe, översteg motsvarande siffra i fjol 220 miljoner. Det innebär en ökning med 25% från året innan. Kina har nu ca 50 miljoner fler näthandlare än USA.

Och medan näthandeln är på tillbakagång i USA, beräknas antalet kunder i Kina öka till 423 miljoner år 2016. Redan året innan kommer man passera USA som det land där näthandeln har störst säljvolym i världen. Under fjolårets tredje kvartal stod Kinas näthandel för transak-
tioner på över en kvarts miljon kronor i sekunden.

Störst del av kakan får internetgiganten Alibaba, som genom sina olika plattformar står för ungefär tre fjärdedelar av Kinas samlade näthandel. Tillväxten är störst i försäljning business-to-consumer, som i fjol ökade med hela 94% och nu uppgår till 107 miljarder dollar. Alibabas
T-mall har ca 40% av denna marknad, som år 2016 spås utgöra 457 miljarder dollar.

Halmstadsbaserade MEC Gruppen har insett att nya tider kräver nya grepp och är beredda att kliva på tåget. Det gäller bara för dem och alla andra att hitta plattformen.

Nytid (1)          Nytid (2)

Text/foto;

Lars Knapasjö