Nya avtal klara för GFF

Publicerad
2013-06-21
Skribent
Josefin Nässlander
Ämnen
Övrigt

I början av april tecknade Grafiska Företagens Förbund, GFF, nya avtal med sina fackliga motparter. Avtalen är treåriga och innebär kostnadsökningar på sammantaget 6,8% under avtalsperioden.

Detta innebär att GFFs samtliga kollektivavtal nu är klara, dvs Civilavtalet, Förpackningsavtalet, Visbyavtalet med GS-facket samt Tjänstemannaavtalet med Unionen och Sveriges Ingenjörer.

s.20-Lena-Liisa Tengblad

Lena-Liisa Tengblad.

I samband med att de nya avtalen träder i kraft byter också Civilavtalet namn till Avtalet för Information, Media och Grafisk Produktion, för att tydligare täcka in hela branschen.
En annan nyhet är att Visbyavtalet blir en bilaga; Avtalet för Information, Media och Grafisk Produktion samt Förpackningsavtalet. Visbyavtalet som kommer att kallas Bilaga A innehåller en del materiella förändringar som underlättar för arbetsgivarna att tillämpa denna bilaga.

– I de nya avtalen med GS-facket har vi fått igenom en rad förbättringar vad avser följsam arbetstid, vilket var den prioriterade frågan i årets avtalsförhandlingar, säger Lena-Liisa Tengblad, VD för GFF.
– Vi har också tillsatt arbetsgrupper som skall arbeta med frågor om delpension, vilket införts inom samtliga övriga områden inom industrin, samt olika lönesystem.

– Kostnadsnivån är hög och kan bli kännbar för många företag, men samtidigt sätter vi stort värde på långa avtal som innebär stabilitet och förutsägbarhet för medlemsföretagen, menar Lena-Liisa Tengblad.
– Vi är också mycket nöjda med att vi tillsammans med vår motpart bytt namn på Civilavtalet. Det nya namnet beskriver mycket bättre vad våra medlemsföretag jobbar med och därmed också deras medarbetare.

De nya avtalen träder i kraft den 1 april 2013 och löper ut den 31 mars 2016.