Färre varsel blev ljuspunkt i mars

Publicerad
2013-06-11
Skribent
Josefin Nässlander
Ämnen
Övrigt

Svensk ekonomi står inför en tuff period, men läget förbättrades ändå något i mars. Det märks framför allt i att antalet varslade minskat och ligger nu på en normal nivå i förhållande till den varselvåg vi såg under hösten. Det visar senaste uppdateringen av rapporten; Läget i Ekonomin.
Av totalt tio indikatorer är nu fyra svaga, sex neutrala, medan ingen indikator bedöms vara stark. Föregående månad var sex indikatorer svaga och fyra var neutrala.

Konjunkturen
Barometerindikatorn steg i mars med 0,3 enheter till 95,4, vilket visar att tillväxten i svensk ekonomi är fortsatt lägre än normalt.
Inköpschefsindex visar nu att tillverkningsindustrin expanderar efter en uppgång till 50,9 i februari. Läget är för tillfället neutralt. Värden under 50 indikerar en nedgång i industrikonjunk-
turen.

Produktionen
Under januari sjönk industriproduktionen med 2,0% i jämförelse med december. Industriproduktionen ligger fortfarande långt under nivåerna från tiden före finanskrisen och det senaste året har den backat nästan 8%.
Tjänsteproduktionen bedöms vara neutral, men efter en stark utveckling de senaste tre åren har uppgången för tillfället stannat av.

Exporten
Varuexporten uppgick till 87,6 miljarder kronor i februari, vilket var en nedgång med över 10% jämfört med samma månad i fjol. Exportorderläget befinner sig nu nära det historiska medel-
värdet och anses vara neutralt.

Arbetsmarknad
I februari uppgick arbetslösheten till 8,5%, att jämföra med 8,2% i februari 2012. Arbetsmarknaden bedöms vara svag för tillfället, men varselstatistiken visar på mer normala nivåer jämfört med i höstas. Under februari varslades knappt 3 900 personer om uppsägning.

Finansmarknaden
Stockholmsbörsen har utvecklats starkt hittills under 2013 och ligger på ungefär samma nivå som under våren 2011.
Efter de stora problemen i Grekland har fokus på senare tid flyttats till Cypern och Europa ser ut att få dras med de statsfinansiella problemen under lång tid. Ränteskillnaden mellan grekiska och tyska statsobligationer har fallit kraftigt det senaste året, men ligger fortfarande på en historiskt hög nivå som visar att läget ännu inte är stabilt.