Tryckt reklam minskar

Publicerad
2013-05-22
Skribent
Josefin Nässlander
Ämnen
Övrigt

Medieinvesteringarna, förmedlade via Sveriges Mediebyråers medlemmar, fortsatte att backa även i februari månad. Jämfört med samma månad föregående år minskade de totala investeringarna med 15%. Hittills i år har de totala investeringarna minskat med drygt 13%.

Nedgången drevs även under februari av minskade investeringar på bred front och endast mediekategorin Internet visade tillväxt för februari månad och fortsätter att öka sin andel av de totala investeringarna. Totalt förmedlades under februari nästan 891 miljoner kronor.

Medieinvesteringar i printkategorierna fortsätter att minska även denna månad och samtliga tryckta medier backar tvåsiffrigt. Tryckta mediers del av de totala investeringarna fortsätter därför att minska.
I absoluta tal är tappet störst för mediekategorin TV som återigen backar med 19% i februari.