Svensk exportframgång en myt

Publicerad
2013-05-17
Skribent
Josefin Nässlander
Ämnen
Övrigt

Ekonomer och politiker lyfter ofta fram Sveriges exportframgångar, men Sverige tappar marknadsandelar globalt sedan flera decennier. Vår exportandel av BNP kommer först på 17:e plats i EU. Det framgår av rapporten, ExportTruismen, som Svenskt Näringsliv presenterade för en tid sedan.

Sverige har många framgångsrika exportföretag. Exporten skapar jobb och efterfrågan i hela landet och är motorn i vår ekonomi. På senare år har dock exportmotorn börjat hacka.

– Företagen väljer i allt högre grad att investera och lägga produktion i andra länder. Och när det sker missar Sverige exportmöjligheter, säger Björn Lindgren, en av rapportens författare.

Exporten av högteknologi har utvecklats bättre i nästan samtliga andra EU-länder än i Sverige sedan 1995. Även för varor med medelhögt teknologiskt innehåll har vi tappat marknadsandelar.

Höga kostnader är ett problem
En förklaring är att kostnaderna för arbetskraft ökat snabbare än produktiviteten. Kraftig beskattning av kapitalinkomster, hög marginalinkomstskatt och en oflexibel arbetsmarknad gör också att färre innovativa investeringar hamnar i Sverige.

Potentialen för den svenska exporten är dock stor. Om exportandelen i Sverige ökade till samma nivå som EU-snittet skulle svensk BNP växa med 55 000 kronor per invånare och år.

Handelsminister Ewa Björling har satt som mål att den svenska exporten ska fördubblas till 2015, och presenterade förra våren en lista med åtgärder för att nå detta.

– Handelsministerns mål är offensivt, men åtgärderna fokuserar på att ta bort handelshinder. Det räcker inte. Problemet är inte att handel är svårt, utan att företag inte investerar i Sverige. Trenden för svensk export kan brytas, men det förutsätter en bred översyn av näringsklimatet så att Sveriges internationella attraktionskraft ökar, säger Björn Lindgren.