Mässor – ett sätt att mötas

Publicerad
2013-05-27
Skribent
Josefin Nässlander

Det finns två saker som många tycker om mässor. För det första att det är dyrt och resurskrävande att ställa ut på mässor. För det andra att det kan vara ett effektivt sätt att exponera sitt företag, skapa nya kontakter och lyfta verksamheten till nya nivåer. En sak är säker; mässornas tid är inte förbi, tvärtom.

Mässor ett sätt att mötas (1) copy

Det finns mässor för allt. Det finns mässor som är öppna året om och mässor som bara äger rum vart fjärde år. Det finns mässor med tusentals utställare och hundratusentals besökare och vi har mässor med bara 20-30-talet utställare och ett par hundra besökare.

För de som är intresserade av print, profil och promotion kommer två, kanske tre mässor att äga rum i mitten av augusti i år. Det börjar den 13-15 augusti med Promotionmässan på Kistamässan och fortsätter eventuellt den 14-16 augusti med PRomotion EXPO på Elmia i Jönköping, för att avslutas den 15-18 augusti med Profile & Promotion by Formex på Stockholmsmässan i Älvsjö.

 Mässor ett sätt att mötas
Lars Erik Strömberg och Chicie Lindgren.

Formex – en klassiker
Om vi börjar från slutet, kan vi konstatera att Formex är en klassiker som mässa. Den startade år 1960. Den riktade sig initialt till inrednings- och presentbranschen och mässan ägde rum en gång om året. Redan på 1970-talet insåg man skillnaderna på säsongerna och Formex började arrangeras två gånger om året; januari och augusti.

Samtidigt vidgades konceptet till att också omfatta områden som Living interior & Textile, Fashion, Accessories, Body & Bath, Kids & Toys, Kitchen, Paper, Garden mm. Idag lockar Formex ca 25 000 besökare som kan ta del av vad drygt 800 utställare har att erbjuda. Totalt disponerar Stockholmsmässan en hallyta på nära 70 000 kvm.

– Formex handlar om inköp, nyheter, möten, kunskap, trender och inspiration, säger Chicie Lindgren, som är projektansvarig för mässan.
– Profile & Promotion kommer att bli en spännande vidareutveckling av Formex. Antingen som en integrerad avdelning eller en fristående mässa; det beror lite på uppslutningen av utställare och deras önskemål om att bli exponerade.

Den 21 april kl 0630 började man i alla fall att riva Stockholmsmässans huvudentré, som kommer att bli både snyggare, större och mer ändamålsenlig. Samtidigt kommer Victoriahallen att öppnas upp, så att den blir synligare och tydligare blir en del av den totala mässytan. Den 13 augusti, två dagar före öppnandet av Formex, ska allt byggjobb vara godkänt och klart, så man kan förstå att Chicie Lindgren och försäljningschefen Kim Linde är spänt förväntansfulla.

 

Öppet för slutkund
Bakom Profile & Promotion by Formex finns företaget Nordic Arena Profile & Promotion AB, som ägs av Lars Erik Strömberg, tidigare VD för promotionkedjan Gosh och fortfarande delägare och styrelseledamot i kedjan.

– Jag har bl a varit verksam inom SPOFA, som är en branschorganisation av svenska distributörer inom bl a sport, jakt och fiske, berättar Lars Erik Strömberg.
– I den rollen var jag med om att flytta deras branschmässa från Jönköping till Stockholm, vilket resulterade i en enorm ökning av både utställare och besökare.

Det var i november förra året, som Lars Erik Strömberg initierade tankarna på en mässa i Stockholm. Planerna presenterades både för en av branschorganistionerna och för Stockholmsmässan och entusiasmen var stor redan från början.

– Tanken var att den mässan, som fick namnet Profile & Promotion, skulle äga rum två veckor efter både Formex och PRomotionEXPO i Jönköping, säger Lars Erik Strömberg.
– När sedan branschorganisationen valde att gå sin egen väg, föll det sig ganska naturligt att mer tydligt införliva Profile & Promotion som en levande och integrerad del av Formex.

En nyhet, jämfört med andra promotionmässor, är att Profile & Promotion by Formex kommer att vara öppen för slutkund under hela mässan. Inte för privatpersoner eller slutkonsument, utan för inköpare, reklam-, informations- och marknadschefer samt andra personer i besluts-
fattande position.

– Här är både återförsäljarna och deras kunder varmt välkomna, för att ta del av branschens nyheter och totala utbud.

Mässor i de sociala mediernas tidevarv
I Stockholm finns minst två stora, professionella mässarrangörer; Stockholmsmässan och Kistamässan med en total hallyta på drygt 15 000 kvm. Bägge anordnar nu i augusti en branschmässa för profil- och promotionbranschen och man kan undrar om det är en mässa för mycket.
Kanske inte, eftersom det beror mycket på inriktningen och utbudet på de bägge mässorna. En sak tycks alla i alla fall vara överens om; Internet och de sociala medierna tycks öka behovet av personliga möten.

– Promotionmässan på Kistamässan är en långsiktig satsning av och för profil- och promotionbranschen i Norden, står det i Promotionmässans inbjudan.
– Här får återförsäljare och leverantörer en stabil och attraktiv plattform för att träffas och nätverka i Stockholm; på en plats som inte bara är tillgänglig för många besökare, utan som också skapar en sammanhållen och profilerad mötesplats av starka varumärken.

– Utformad av och för en bransch med ett gemensamt mål; att under ett och samma tak utveckla våra affärer.

Olika, men ändå lika
Påståendena att en mässa i Stockholm skulle vara dyrare än en mässa på annan plats ute i landet, är kanske inte riktigt sanna. Även om totalkostnaden för de utställande företagen skulle vara högre, så ska det jämföras med de betydligt större exponeringsmöjligheter och förutsätt-
ningarna till attraktiva kringarrangemang.

Kistamässans Promotionmässa sker i samarbete med branschorganisationerna SBPR och PWA, medan Formex samarbetar med bl a PUFF, Svenska Moderådet, Agenturföretagen och troligen även Svensk Handel.
Av administrativa skäl har Stockholmsmässan en form av abonnemangs- eller prenumera-
tionssystem för återkommande utställare, som får viss rabatt och en tidig placering.

Bägge mässorna kommer att erbjuda föredrag och seminarier. Formex har alltid haft två scener med 30 minuters föredragsprogram kring kunskap, trender ich inspiration hela dagarna. Som sig bör kommer man på bägge mässorna att arrangera samkväm som mingelfester, info-frukostar mm.

Tufft för branschen
Profil- och promotionbranschen har haft tuffa tider med rejäla tapp i omsättning och försäljning. Därför är det viktigt för branschen generellt att verka för att vända trenden och öka den egna attraktionskraften. Allt för att medverka till att skapa en ökad slutkundsmarknad.
Här kan de bägge branschmässorna i Stockholm innebära ett lyft för de enskilda företagen och generera nya kontakter och relationer som kan skapa kommersiella framgångar. Eller – friskt vågat, hälften vunnet.

Text/foto; Lars Knapasjö