Många mikroföretag har ingen hemsida

Publicerad
2013-05-21
Skribent
Josefin Nässlander
Ämnen
Övrigt

Nyligen publicerade SCB statistik som visar att 41% av Sveriges mikroföretag (1-9 anställda) saknar en hemsida. Det motsvarar över 90 000 företag. Samtidigt visar statistik från Stiftelsen för Internetinfrastruktur att en ökande majoritet (89%) av svenskarna söker produktinformation och handlar på internet. Många företag missar därmed viktiga affärsmöjligheter.

2012 års ökning av e-handeln är med sina tre procentenheter den största sedan 2007.
På Hemsida24, som är ett hemsideverktyg för små- och nystartade företag, tror man att en möjlig förklaring till det höga antalet företag som är osynliga på webben är resursbrist.

Sveriges mikroföretag är en viktig del i näringslivet och det är problematiskt att så många är osynliga på internet, som är en otroligt viktig handelsplats.