Krav på säkrare textilier

Publicerad
2013-05-28
Skribent
Josefin Nässlander
Ämnen
Övrigt

Regeringen gav Kemikalieinspektionen i uppdrag att ta fram förslag till en sammanhållen EU-lagstiftning för kemikalier i textilier. I en rapport till regeringen föreslår Kemikalieinspek-
tionen nu en reglering på EU-nivå för att minska farliga kemikalier i textilier.

Kemikalieinspektionen har ställt samman en lista över de ämnen med farliga egenskaper som används i textilindustrin och som kan finnas kvar i färdiga textilprodukter. Exempelvis kan det vara kemikalier som orsakar allergier eller som är skadliga för miljön