Billigare och bättre papper

Publicerad
2013-05-10
Skribent
Josefin Nässlander
Ämnen
Övrigt

Kostnader för tillverkning av papper ökar, ett sätt att ta itu med detta är att reducera antalet fibrer och använda mer av de billigare fyllningsmedlen som ingår i papper. Frågan är då; Hur behåller man papprets prestationsförmåga med avseende på styrka när antalet fibrer och fiberbindningar minskar? 

Powerbonds är ett forskningsprojekt där forskarna avser hitta svaret på den frågan. Syftet är att med hjälp av kostnadseffektiva metoder förbättra papprets prestationsförmåga men också att öka resursbesparingarna, minska energiförbrukningen och reducerad mängden avfall.

Ytviktreduceringar i papper och kartong, som är det forskarna bl a ska titta närmare på, kommer att bidra till resursbesparingar, minskad energiförbrukning, reducerad mängd avfall, minskning av transportkostnader samt den negativa inverkan på miljön från dessa faktorer. Ytviktreduceringar leder dock ofta till problem vid papperstillverkning på grund av färre antal fibrer och fiberbindningar.

Projektet drog igång under 2012 och sträcker sig över tre år. Projektet stöds av WoodWisdom-Net 2 under Europeiska kommissionens sjunde ramprogram och är finansierat av nationella myndigheter som bl a Vinnova, Tekes och The Finnish Funding Agency for Technology and Innovation Academy of Finland (AKA).

Mer info; www.wwnet-powerbonds.eu