450 kr för sen betalning

Publicerad
2013-05-23
Skribent
Josefin Nässlander
Ämnen
Övrigt

Från mitten av mars kan företag som drabbas av sena betalningar ta ut en förseningsavgift på 450 kronor. En färsk undersökning från Visma visar dock att nästan nio av tio företag inte har en aning om den nya avgiften.

Beslutet om förseningsavgiften togs av riksdagen i mitten av januari som en del av det omdiskuterade förslaget om ändringar i reglerna för betalningar. Regeringen förlorade omröstningen om betalningstidens längd sedan oppositionen lagt ett motförslag om tvingande regler med högst 30 dagars betalningsfrist både för offentliga och privata beställare.

 Michael Marchal
Michael Marchal.

– Det är uppenbart att frågan om förseningsavgiften helt kom i skymundan för de heta diskussionerna om betalningstidens längd. Samtidigt är den nya förseningsavgiften minst lika viktig, eftersom den kommer att beröra alla företag och myndigheter − både som leverantörer och beställare, säger Michael Marchal, VD för Visma Collectors som står bakom undersökningen.

I regeringens förslag står tydligt att; en borgenär som drabbas av en sen betalning alltid ska ha rätt till kompensation i form av en förseningsersättning om 450 kronor. Lagändringarna trädde i kraft den 16 mars.