Visionen om ett papperslöst Etikettbolag

Publicerad
2013-02-19
Skribent
Redaktionen
Ämnen
Reportage

En gång; kanske var det på 70- eller 80-talet, fanns visionen om det papperslösa samhället. Utvecklingen har visat att det snarare gått åt andra hållet; aldrig tidigare har vi gjort av med så mycket papper i pärmar, skåp och arkiv.

Ett företag som i alla fall försöker förverkliga visionen är Nordiska Etikettbolaget i Borås. Under hösten har man infört ett webbaserat orderhanteringssystem.

Nordiska Etikettbolaget - Johan Svensson
Johan Svensson.

– Nu hanterar vi via iPad eller PC hela vårt lagerflöde med all information; från arbetsorder, lagersaldo och historik till slutkorrektur, berättar Johan Svensson som är försäljningschef på Etikettbolaget.
– Än så länge kör vi systemet internt, men meningen är att vi i en framtid ska kunna koppla på kunderna, så att de kan följa sina order genom hela produktionen.

Det finns också en miljöaspekt med i det hela. På Etikettbolaget hanterar man 50-60 ordrar per dag och varje order baseras på tre olika A4-papper, vilket motsvarar 2-3 fulla A4-pärmar per vecka. Det motsvarar på årsbasis 120-130 pärmar; något som man nu alltså sparar in på.

Analogt flöde
Nordiska Etikettbolaget arbetar med textil profilering. Ett exempel på det kan vara att trycka en logotyp på en tröja eller en text med tvättinstruktioner på en tyglapp. Förut hade man ett analogt order- och produktionsflöde där det mesta hanterades på papper.
En orderutskrift skickades runt i produktionskedjan. Man lämnade vidare den utskrivna ordern till ansvarig person för nästa steg i kedjan, denne gjorde sitt jobb, fyllde i pappret och lämnade vidare det till nästa steg i flödet. För att ha koll på produktionsflödet var man helt enkelt tvungen att samla in alla papper och manuellt sammanställa status.

 Visionen om ett papperslöst Etikettbolag (1)

Digital effektivitet
För att effektivisera detta byggde konsultföretaget Intiro AB en iPadvänlig webblösning. Personalen arbetar med PC och iPads för att uppdatera informationen i produktionsflödet. Intiro var med från början till slut och jobbade i hela kedjan från kravformulering, utveckling, systemtestning, acceptanstestning och utbildning.

Detta gav en rad olika positiva effekter, som att man nu kan få översikt på vilka ordrar som ligget i vilket steg och identifiera vilka ordrar som behöver hanteras manuellt för att inte fastna onödigt länge i ett steg.
Allt detta gör att risken för att det blir fel blir mindre. Risken att papper försvinner är sannolikt större än att iPaden försvinner.

– Intiro har gjort ett bra jobb i utvecklingen av vårt nya produktionssystem, påpekar Johan Svensson.
– Vi hade en klar bild över vad vi ville ha och under kravseminarierna visade Intiros personal att de snabbt förstod vad vi menade och de tog initiativet till att driva vidare projektet och formulera funktioner och flöden i det kommande systemet, som nu är färdigt, levererat och produktionssatt på utsatt tid.

Givande affärsrelationer
Intiro AB startades år 2000 av fyra personer med flerårig erfarenhet av konsultarbete i större företag, både i Sverige och utomlands.
Ambitionen är hög. Man lägger stor vikt vid att de tjänster som kunderna erbjuds bygger på att konsulterna har stor social förmåga, gedigen erfarenhet av branschen, bred kunskap om teknik och metoder samt är utbildade och certifierade inom den senaste tekniken; allt för att skapa ömsesidigt givande affärsrelationer.

Text; Lars Knapasjö
Foto; Eric Windahl