Studio Re:design ger överskottet nytt värde

Publicerad
2013-02-22
Skribent
Josefin Nässlander
Ämnen
Övrigt

Dagens snabba konsumtion av mode ger stora textila avfallsberg. Samtidigt lider världen brist på textila råvaror. Nystartade initiativet Studio Re:design ser överskottet som en resurs och satsar på att ta fram prototyper för kläder och inredning med hög design- och modegrad.

– Studio Re:design vill stimulera skapandet av attraktiva produkter genom att se på textilt spillmaterial på ett nytt sätt. Dessutom vill vi utmana Västsvenska entreprenörers kreativitet för att hitta nya smarta affärsmöjligheter, säger Birgitta Nilsson, projektansvarig på Västra Götalandsregionen som ihop med Högskolan i Borås, Tillskärarakademin i Göteborg och Naturskyddsföreningen är initiativtagare till Studio Re:design.

 Studio redesign  - Foto Jan Töve

Ludvig Svensson och Röda Korset
För att få till stånd en förändring inom textilbranschen krävs nytänkande i alla led; inom både utbildning, formgivning, produktion, logistik och försäljning. Studio Re:design har sökt efter samarbetspartners som på en professionell nivå vill bidra till ett mer ekologiskt och etiskt hållbart samhälle. Röda korset, Abecita, Ludvig Svensson, FOV, Markslöjd och Keystone är några av de företag som i dagsläget stöttar projektet med allt från kompetens till material.

I den nystartade studion i Borås är arbetet med att ta fram prototyper redan i full gång. Produktdesignern Marie-Louise Hellgren samt modedesignerna Gudrun Bonér och Anna Lindström är teamet som driver den kreativa processen.

 Gudrun Boner - Foto Jan Töve
Gudrun Bonér.

– Studio Re:design ska skapa kläder och inredning som kunderna vill ha. För många konsumenter handlar stil lika mycket om etik som estetik och det vill vi ta vara på, säger Gudrun Bonér, modedesigner i Studio Re:design.

Till sin hjälp har designteamet ett nätverk av ytterligare fem designers och formgivare. Målet är att under hösten ta fram ett 30-tal prototyper som kan presenteras och förhoppningsvis tas vidare till produktion av företag i regionen.

 

Textilfakta;

Intresset för second hand och vintage ökar, likaså medvetenheten kring hållbar konsumtion. Parallellt med detta ökar även vår konsumtion av kläder. Trots att vi blir allt bättre på att källsortera avfall som glas, plast, aluminium och kompost är vi fortfarande dåliga på att ta hand om vårt textilavfall.

• Mellan år 2000 och 2009 ökade vår konsumtion av textilier med 40%.
• Det beräknade nettoinflödet av textilier per person och år är 15 kg.
• Vi slänger uppskattningsvis 70 000 ton textilier i våra hushållssopor per år,
vilket motsvarar ca 8 kg per person och år.
• Vi lämnar in ungefär 26 000 ton textiler till välgörenhetsorganisationer varje år,
vilket motsvarar 3 kg per person och år.
• För att producera 1 kg bomull används mellan 7- 29 ton vatten och 0,3-1 kg olja.

Genom redesign av befintlig textil;

• Minskar vi koldioxidutsläppen med 15 kg/kg textil.
• Sparar vi 10-15 kbm vatten/kg textil.
• Reducerar vi användningen av många miljöskadliga kemikalier.
• Vi kan använda upp till 20 plagg för att göra ett nytt och det är ändå en miljövinst.