Småföretag allt mer aktiva i sociala medier

Publicerad
2013-02-25
Skribent
Josefin Nässlander
Ämnen
Övrigt

Svenska företag blir allt mer flitiga i att använda sociala medier, visar SEBs senaste Företagarpanel. Enligt undersökningen använder nu mer än vart tredje småföretag sociala medier i sin verksamhet, och allra mest populärt är det att vara aktiv på Facebook.

– Vi ser en stadig ökning av andelen småföretag som hittar affärsnytta i bruket av sociala medier, såväl för omvärldsanalys och rekrytering som för varumärkesbyggande.
– Från att ha uppfattas mest som en privat bisyssla kommer nu användningen av sociala medier starkt som ett redskap för bättre affärer, säger Ingela Hemming, företagarekonom på SEB.

Enligt undersökningen använder vart tredje småföretag sociala medier i verksamheten, med Facebook i särklass först följt av Twitter, bloggar och andra forum.
Bland medelstora företag med 50-249 anställda använder 82% Facebook, 50% använder Twitter och 41% använder bloggar.

Ser man till branschhemvist är handelsföretag mest aktiva på Facebook, hela 85% använder det i affärsverksamheten.
Företagens farhågor kring att bli mer digitala handlar främst om säkerhet och intrång, risk för driftstörning och förekomsten av spam. Överlag är nystartade företag mindre bekymrade över riskerna än de äldre företagen.