SSTF heter Fespa Sweden

Publicerad
2013-01-16
Skribent
Redaktionen
Ämnen
Print & mer

Bytet av namn skedde efter ett strategiskt arbete i föreningens styrelse och beslutades på föreningens möte i Malmö i slutet oktober 2012. Fespa Sweden är en branschförening för landets specialtryckare.

Med specialtryck menar föreningen den som yrkesmässigt i sin profession använder antingen screen eller en digital tryckmetod i storformat (> A0) och vars produktion kan säkerställas både kvalitets- och miljömässigt.

– Vi ser att specialtrycket har sina rötter i screentryckets och skyltmakarnas tradition – det handlar om kreativa lösningar på skiftande material, oftast i litet större och väldigt stora format och i mindre upplagor, skriver föreningen på sin hemsida och fortsätter;
– Med den tekniska utvecklingen har valet av tryckmetod allt mer förlorat i betydelse och det är i stället applikationen i sig, helhetslösningen, förmågan att föra kundens förväntningar ett steg längre, som är utmärkande för en specialtryckare.

Historiskt har föreningen sin grund i screentryckstekniken och känner därför ett speciellt ansvar för att slå vakt om och sprida kunskap om den tryckmetodens unika möjligheter.

– Framtiden för grafiska företag i den nisch som Fespa Sweden representerar ser alldeles utmärkt ut. Promotion, sales-of-point-material och annat exponeringstryck kommer att växa även på en mogen grafisk marknad som den svenska, säger Kaj Flick som är föreningens kontaktman.
– Namnbytet ger snabbt besked om vilka företag som vi vill se som medlemmar, alla de som också besöker Fespa-mässor eller är verksamma i den delen av branschen.

Föreningen som sådan kommer att bygga vidare på de aktiviteter som varit lyckosamma hittills; att skapa fantastiska möten och mötesplatser för företag i branschen, utveckla affärsinstrument som stödjer medlemsföretagen i deras dagliga verksamhet och underlätta det otroliga informationsflödet som föreningen nu har tillgång till inom den internationella Fespa-organisationen.

https://www.folier.se/?utm_source=screenmarknaden&utm_medium=webannons&utm_campaign=allman