NWG tappade nästan 20%

Publicerad
2012-12-20
Skribent
Josefin Nässlander
Ämnen
Ekonomi

Mode- sport- och promotionkoncernen New Wave Group tappade nära 20% av intäkterna i Sverige under det tredje kvartalet. Sverige är också företagets största marknad och samtidigt svagast av samtliga regioner med undantag av Sydeuropa.I Sverige har det bara varit en sådan kraftig inbromsning en enda gång tidigare under de senaste 30 år, menar företaget och det var fjärde kvartalet 2008, när finanskrisen startade.

 NWG tappar nästan 20

Den svenska marknaden står för 25 -30% av koncernens omsättning och höstens inbromsning på hemma-
marknaden går, enligt bolagets VD Torsten Jansson bara att jämföra med det fjärde kvartalet 2008; eller det år då finanskrisen startade.

Även Sydeuropa, som står för ca 7% av omsättningen, fortsatte att backa. Här hade NWG en försäljningsned-
gång på 23% under det tredje kvartalet. USA däremot ökade sina intäkter med 14% främst pga av företagsför-
värv. Exklusive förvärven minskade omsättningen även i USA på grund av en svagare detaljhandel. USA var bolagets största marknad under delårsperioden.

Ett undantag
Ett riktigt dåligt kvartal som ändå inger framtidshopp, så skulle man kunna sammanfatta Torsten Jansson analys av situationen. Kvartalets och årets stora händelse är förstås omstruktureringen i Orrefors Kosta Boda och allt som det medför.

– Vi har fram till nu gått med bra eller väldigt bra vinst ända sedan starten av New Wave, men detta kvartal och år är ett undantag, poängterar Torsten Jansson.
– Sedan 2008 har Orrefors Kosta Boda belastat New Waves resultat med 512 mkr. Vi trodde på det som vi gjorde, men nu är det dags att gå vidare.

– Självklart var det ett jobbigt beslut som togs med stora våndor i september men ångrar jag då förvärvet? Just nu kanske något, men jag är samtidigt övertygad om att vi framåt kommer att ge god avkastning till våra aktie-
ägare också på Orrefors Kosta Boda, säger Torsten Jansson.

Tufft 2013
I övrigt möter vi och branschen återigen en mycket tuff konjunktur. 2012 blir ett svagt år, även utan Orrefors Kosta Boda, och även 2013 ser ut att bli tufft utmanande. Konjunkturen är svag, så även om Orrefors Kosta Boda blir lönsamt, blir det ändå ett tufft år.

– Samtidigt är jag helt övertygad om att vi sedan går en ljus tid till mötes. Profilprodukter har haft en svag efter-
frågan under en tid, men vi tar marknadsandelar och förr eller senare vänder konjunkturen uppåt.
– Sport och Fritid, med främst Cutter&Buck och Craft, utvecklas fortsatt bra så det finns trots en dålig konjunktur också ljusglimtar. Ser vi geografiskt utvecklas USA enligt plan och känns relativt starkt, påpekar Torsten Jansson.

– Sydeuropa är fortsatt mycket svagt precis som vi hade räknat med och överraskningen är, som jag sade redan efter kvartal två, att Mellan- och Nordeuropa gör en mycket kraftig inbromsning i konjunkturen.
– Långsiktigt tror jag mer än någonsin på New Wave, men kortsiktigt tror jag tyvärr att det blir tufft och utmanande minst ett år till framöver, avslutar Torsten Jansson.

Totalt sett minskade New Waves försäljning med 4% under det tredje kvartalet. Förvärv bidrog med 90 miljo-
ner kronor, eller 8%.

https://www.folier.se/?utm_source=screenmarknaden&utm_medium=webannons&utm_campaign=allman