Ljusare för handeln

Publicerad
2012-12-14
Skribent
Josefin Nässlander
Ämnen
Övrigt

Detaljhandelns försäljning har stigit något kraftigare än väntat och HUI är därmed försiktigt optimistiska och justerar prognosen för helåret 2012 till 3,0% i löpande priser (tidigare 2,5%).

Det internationella konjunkturläget fortsätter att karaktäriseras av såväl positiva signaler som kvarhängande orosmoln. För svensk del visar sig omvärldens lågkonjunktur nu genom en sjunkande exporttillväxt. Eftersom kronan också förstärkts kan exporten väntas försvagas ytterligare framöver och hushållen blir därmed de som får axla dragloksrollen för svensk BNP-tillväxt. HUIs bedömning är att hushållen klarar denna roll. Hushållens optimism har stigit och räntan är låg.

– Den höjda prognosen förklaras mer av ett bättre utfall än väntat, än av att vi ser mer optimistiskt på framtiden, hösten har utan tvekan utmaningar i form av den påverkan den vikande exporten har på svensk arbetsmark-
nad, säger Jonas Arnberg på HUI Research.

Vinnarbranscher i handeln är sporthandeln som växer kraftigt och mathandeln som i lågkonjunktur ofta presterar väl. Förlorare är de kapitaltunga branscherna byggvaror, möbler och elektronik, som alla backat hittills i år.