Frontas fantastiska utveckling

Publicerad
2012-12-06
Skribent
Redaktionen

Profilreklambranschen i Sverige består av ca 3 500 företag och den samlade omsättningen sägs vara 4 milj-
arder kronor.
Fronta startade den 1 januari 2007 och är i dag Sveriges snabbast växande profilreklamkedja. Man har sedan starten stadigt vuxit och har i dag 22 medlemsföretag från Skellefteå i norr, till Malmö i söder.

 Frontas fantastiska utveckling

Framtiden hägrar
Fortfarande finns det stora utvecklingsmöjligheter. Frontas totala omsättning är i dag i Sverige 220 miljoner kronor. Koncept rör sig kring samarbete, gemensamma avtal med leverantörer, samordning av marknadsför-
ing och produkter i egna varumärken.

Olika kedjor är numera väldigt vanliga i konsumentledet. Vad Fronta gjort är att framgångsrikt överfört dessa idéer till B2B-ledet, och det är något nytt.

– Nu tar vi nästa steg och rör oss utanför Sveriges gränser. Fronta lanseras i Finland, säger Frontas VD
Patrik Nau.

Förutsättningarna för att komma in på den Finska marknaden är goda eftersom profilreklambranschen där fungerar på liknande sätt som i Sverige. Fronta har redan skrivit kontrakt med sin första medlem i Finland; Matin Sakki OY med Matti Aalto i spetsen och fler medlemmar är på väg.