STWI – för renare vatten och miljö

Publicerad
2012-10-26
Skribent
Redaktionen
Ämnen
Övrigt

Ett samarbete mellan 32 svenska textil- och läderföretag och SIWI (Stockholm International Water Institute) har resulterat i gemensamma riktlinjer för vatten- och kemikaliehantering.

Tanken är att företagen ska använda riktlinjerna gentemot sina leverantörer och textil- och läderproducenter. Den branschöverskridande satsningen går under namnet Sweden Textile Water Initiative (STWI) och syftar till att för-
bättra miljön och arbetsförhållanden nedåt i leverantörskedjorna.

Riktlinjerna är uppdelade i tre nivåer för att ge textil- och läderproducenterna stöd och motivation att själva driva en kontinuerlig förbättring. Syftet är att minska skadlig påverkan på vattenmiljön i produktionsländerna, men också att förbättra arbetsmiljön i underleverantörsleden.
Fokus ligger på förebyggande arbete, genom bättre vattenhushållning och vattenrening, och genom att byta ut miljöfarliga kemikalier.

STWI