Ny ISO-standard för förpackningar

Publicerad
2012-10-25
Skribent
Redaktionen
Ämnen
Övrigt

Den internationella standardiseringskommittén ISO Committee TC122/SC4 Packaging and Environment enades i slutet av maj om texten till de internationella ISO-standarder om förpackningar och miljö, som varit
under utarbetning sedan 2009.

De nya ISO-standarderna om förpackning och miljö rör områden som optimering av förpackningssystem, återanvändning, materialåtervinning, energiåtervinning och kompostering samt även hur dessa är relaterade till varandra både före och efter användandet av en förpackning.

Varje ansvarig återförsäljare, tillverkare och förpackningsleverantör kan använda standarderna i sina ledningssystem och därmed ta ansvar för sin egen specifika roll när det gäller hållbar utveckling av förpackningar, produkter, handel och återvinning.