Midoceanbrands toppar med Sandryds

Publicerad
2012-10-23
Skribent
Redaktionen

Inför höstsäsongen 2012 gör Sandryds AB ett par stora satsningar och det på ett sätt som kan komma att sätta rejäla avtryck på marknaden. Inte nog med att man toppar sitt produktsortiment med utvalda produkter från 8848 Altitude. Dessutom kommer man att exklusivt representera Midoceanbrands på de nordiska marknaderna och tvärtom; Midoceanbrands kommer att marknadsföra Sandryds sortiment ut i Europa.

Sandryds - Midoceanbrands

Det är inte så mycket man kan hitta i pressarkiven om Midoceanbrands, ändå är det en av de allra största aktör-
erna inom presentreklam och promotion med sk hårda produkter. Faktum är, enligt företagets egna uppgifter, att varje sekund får fyra personer en produkt från Midoceanbrands. Det låter fantastiskt, men helt omöjligt är det inte om man synar företaget närmare.

De bästa affärslösningarna
På sin hemsida betonar man, att man vill hjälpa sina kunders kunder att vinna deras slutkunder genom visioner och ambitioner som ger de bästa affärslösningarna.

– Vårt mål är att bli en tillförlitlig partner för våra distributörer, genom att erbjuda en hög service, ett komplett sortiment av produkter, konkurrensfördelar på lokala marknader, utmärkt logistik, innovativa e-tjänster och attraktiva priser. Vi har valt strategin att tänka globalt och agera lokalt, med stöd av entreprenörsanda.

Mid Ocean Group, som är det mer formella företagsnamnet, skapades år 2000 genom en fusion av tre större importörer, var och en marknadsledande i sitt eget hemland. Det handlar om KCF bv från Holland, som startades 1964 av Chris Koppers, ARCO GMbH från Tyskland, som startades 1980 av Dr Michael Fuchs och ITD sl från Spanien, som startades 1985 av Francesc Angelet och Jordi Cot.

World Wide
Idag har man 8 europeiska säljkontor på sammanlagt 20 marknader. Dessutom har man exklusiva samarbetspart-
ners i Sydafrika, Australien, Indien, Singapore, Kuwait, Chile och Turkiet.

– Man hanterar mer än 25 språk inom gruppen och levererar totalt sett produkter till mer än 140 länder. Sortimentet består av mer än 1 300 produkter och inklusive varianter av de olika produkterna har man en produktbas på mer än 4 500 artiklar, berättar Magnus Folgart, som är projektledare för det nya samarbetet mellan Sandryds och Midoceanbrands.

Till det kan man lägga mer än 45 års erfarenhet av inköpsverksamhet i Fjärran Östern och 20 års erfarenhet av tryck och produktförädling av olika slag. Midoceanbrands är noga med den egna interna kvalitetskontrollen och man har 9 sk check points på plats i Asien. Vidare har man hårda krav på CSR och vedertagna uppförandekoder.

Gruppen har tre stora lager, placerade i Holland, Polen och Spanien med en sammanlagd lagerkapacitet på 60 000 kvm, som rymmer ca 35 miljoner artiklar.

– För att förstå lite av digniteten och storleken i verksamheten kan vi konstatera, att man gör 40 miljoner tryck eller annan förädling av produkter per år. Man hanterar mer än 1,7 miljoner order årligen och tar emot över 40 000 kund-
besök och 1 miljon telefonsamtal, säger Magnus Folgart.

Produktsortimentet uppdateras två gånger per år med ca 25% nya artiklar och detta sker i september och januari.

Midoceanbrands

Sandryds tar över
Från och med höstsäsongen i år kommer Sandryds att ta över hela Midoceanbrands försäljningsverksamhet i Norden.

– Sandryds har de system, den infrastruktur, de resurser och framför allt de kunder, som krävs för att kunna lyfta försäljningen av Midoceanbrands produkter i Norden, förklarar Jonas Cedås, VD för Sandryds.
– Deras sortiment av hårda promotionartiklar kompletterar på ett värdefullt sätt vårt textila utbud inom ramen för South West och 8848 Altitude, likväl vårt specialsortiment av vissa hårda promotionartiklar.

Midoceanbrands har tidigare inte haft något textilt produktsortiment, men det nya samarbetet innebär också att Midoceanbrands kommer att lansera och marknadsföra ett utvalt sortiment av Sandryds produkter gentemot de europeiska marknaderna. Man kommer också att ta fram en katalog med Sandrydsprodukterna, som i sin tur kommer att lagerhållas i Polen, Holland eller Spanien.

Stora synergier
Med andra ord kommer Sandryds på de nordiska marknaderna att ta över Midoceanbrands kunder och erbjuda dem möjligheten att köpa produkter från Sandryds. Samtidigt som Sandryds egna kunder får tillgång till sortimen-
tet hos Midoceanbrands.

– Det finns otroligt stora synergier i den här samverkan, betonar Roberto Anselmo, marknadschef på Sandryds.
– Många av deras kunder är ju inte kunder hos oss idag, men kan nu lätt komma att bli det.

– När nu Midoceanbrands representerar och säljer Sandryds-produkter ute i Europa, så blir de potentiella möjligheterna enorma. En sådan lansering skulle tagit väldigt lång tid att genomföra för oss på egen hand.
– Dessutom får vi tillgång till deras inköpskontor i bl a Hongkong.

Både Jonas Cedås, Magnus Folgart och Roberto Anselmo är angelägna om att poängtera, att det handlar om två professionella, framgångsrika aktörer med olika marknadsnärvaro och olika produktsegment, som nu kommer att utgöra ett starkt komplement till varandra med hjälp av eller tack vare likheten i värderingar, kundfilosofi och professionella säljteam.

Fokus på IT
Både Sandryds och Midoceanbrands kundsajter ligger i framkant av modern IT-teknologi. Midoceanbrands, som
är på svenska, är kanske något mer sofistikerad genom att kunden här kan få hjälp med prissättning, beställa förädling mm.

De bägge företagens sajter kommer att ligga i varandras sajter tack vare att de är byggda på ett professionellt sätt med de senaste seriösa, tekniska landvinningarna. Det betyder att en kund som går in på Sandrydssidan lätt och direkt får tillgång till Midoceanbrands hemsida och tvärtom.

– IT-tekniken kommer att fortsätta att förändra våra förutsättningar på marknaderna, menar Jonas Cedås.
– Allt fler fysiska showroom ersätts av virtuella. Faktum är att våra säljare ju på sätt och vis lägger beslag på kundens egen säljtid.

– Vi måste bli en större och starkare aktör, för att kunna attrahera de allt större kunderna. Samtidigt som vi ska kunna vara en trogen och effektiv leverantör även för de små kunderna.

Midoceanbrands

Sandryds blir kvar
Inom ramen för sitt sortiment av mestadels textila produkter har Sandryds haft ett specialsortiment av vissa hårda produkter, där man svarat för förädling direkt i Sydostasien, av exempelvis slutkundens egen grafiska profil, för leverans till slutkunden via återförsäljaren.

– Det kommer att bli kvar och vi kommer att fortsätta vår kontakt och samverkan med nuvarande leverantörer, förklarar Magnus Folgart.
– Samtidigt får vi nu via Midoceanbrands tillgång till ca 1 300 artiklar som vi kan leverera inom 10 dagar, förädlat och klart.

– Det är omkring 90% av produkterna från Midoceanbrands som förädlas på ena eller andra sättet.

Sandryds har idag ca 1 600 köpande kunder och en kunddatabas på mer än 2 500 kunder. Man har arbetat hårt med värdefrågor av olika slag och på Facebook har man öppet gått ut och informerat om de strejker som före-
kommit i Sydostasien för en bättre arbetsmiljö och skäliga löner. Något som man på Sandryds har full förståelse för och ställer sig bakom.

Rakt på sak
Det är då ganska naturligt att man på Sandryds arbetar med signoffen; Rakt på sak. Något som också kommer att gå igen i det samarbete som nu inleds, när man helt och hållet tar över Midoceanbrands verksamhet i Norden.

– Verksamheterna kommer att samordnas och konsolideras i och under Sandryds, förklarar Jonas Cedås.
– Vi attraheras enormt av deras on-stop-shop-filosofi och vill också göra den till vår. Det som gagnar dem, gagnar oss och tvärtom.

– Om det nu i och med PRomotionEXPO blev lite av en smygstart, så kommer vi att ladda upp rejält inför 2013 med en allt större grad av integrerade system.

Midoceanbrands har redan varit i kontakt med ett flertal större kunder och presenterat Sandsryds-sortimentet och reaktionerna har blivit väldigt positiva. Framför att har man fastnat för den typiska skandinaviska designen; enkelt, snyggt och funktionellt.
Eller Rakt på sak, som man skulle säga på Borgås Gårdsväg 15 i Kungsbacka.

Text; Lars Knapasjö
Foto; Eric Windahl