We Mean Business

Publicerad
2012-07-03
Skribent
Redaktionen
Ämnen
Övrigt

EU-kommissionen lanserade i april kampanjen We Mean Business. Kampanjen har som mål att uppmuntra företag att skapa fler praktikplatser, med syfte att öka ungdomars kompetens och göra det lättare för dem att
hitta anställning.

Praktiktjänstgöring kan också hjälpa unga att få en smidig övergång från utbildning till det första riktiga jobbet.
Att ta emot praktikanter kan dessutom medföra fördelar för företagen, eftersom de får möjlighet att hitta utmärkta potentiella arbetstagare som med sina nya idéer kan vara nyckeln till framtida produktivitet och konkurrenskraft.

Under 2012-2013 kommer kommissionen att ge finansiellt stöd till sammanlagt 280 000 praktikplatser genom sina program för yrkesutbildning (Leonardo da Vinci) och högre utbildning (Erasmus).

– We Mean Business kommer att stödja EU-ländernas kamp mot ungdomsarbetslösheten, som i vissa fall ligger på oacceptabelt höga nivåer, säger Androulla Vassiliou, EU-kommissionär med ansvar för utbildning, kultur, fler-
språkighet och ungdom.
– Initiativet ska uppmärksamma värdet av internationell praktiktjänstgöring som kan förbättra ungas språkkunska-
per, ge dem bättre självförtroende och göra dem mer anpassningsbara.

Internationella praktikplatser
Det har också visat sig att få företag är medvetna om möjligheterna att ta emot en praktikant inom ramen för ett EU-program. Kampanjen We Mean Business har som mål att ändra på detta och visa företagen fördelarna med
att erbjuda internationella praktikplatser.

Kampanjen har en särskild webbplats med länkar och information om hur man ordnar eller hittar en europeisk praktikplats. I EU-länderna kommer informationskampanjer riktade till handelskammare, regionala utvecklings-
organ, stödorganisationer för företag och andra intressegrupper att lyfta fram fördelarna med praktik för företagen.

Mer info; http://we-mean-business.europa.eu/

https://www.folier.se/?utm_source=screenmarknaden&utm_medium=webannons&utm_campaign=allman