Print slår inga rekord

Publicerad
2012-07-05
Skribent
Redaktionen
Ämnen
Övrigt

Medieinvesteringarna, förmedlade via Sveriges Mediebyråers medlemmar, låg efter årets första kvartal 3% högre än samma period föregående år. Detta är det starkaste första kvartal sedan Sveriges Mediebyråer påbörjade sin mätning. Totalt förmedlades under mars drygt 1,2 miljarder kronor.

De ökade medieinvesteringarna förklaras till stor del av mediekategorierna internet och TV, som har ökat med 10% respektive 9%. Tillsammans svarar de för drygt hälften av kvartalets totala medieinvesteringar. Även mediekatego-
rierna sök och DR/Annonsblad har utvecklats positivt de tre första månaderna.

Även om medieinvesteringarna totalt sett utvecklas positivt, backar i stort sett hela printkategorin. Ackumulerat för de första tre månaderna minskar storstadspress och kvällspress med 9% vardera, populärpress 8% och fackpress 10%. Undantaget är landsortspress som har ökat med 1%.