Innovationscheckar till småföretag

Publicerad
2012-07-05
Skribent
Redaktionen
Ämnen
Övrigt

Regeringen har beslutat att främja tillväxt i små och medelstora företag genom innovationscheckar. Totalt sat-
sas 31 miljoner kronor under 2012-2014. Satsningen uppges vara ett led i arbetet med att förbättra innovations-
klimatet i Sverige.
Annie-Lööf

– Tillväxten sker allt mer i små och medelstora företag. Att öka deras innovationsförmåga är därför oerhört viktigt för att stärka internationell konkurrenskraft, för att skapa fler jobb och för vårt framtida välstånd, menar näringsminister Annie Lööf (C).

Satsningen innebär att företag med tillväxtpotential ges möjlighet att få ny kunskap eller ny teknik, för att ta fram nya innovativa tjänster, varor eller processer. Innovationscheckarna kommer att kunna användas av företagen, för att köpa in rådgivning och konsulttjänster. En innovationscoach väntas också hjälpa företagen med bl a projektled-
ning och kontakter med konsultbolag.