Störande LED-lampor EU-granskas

Publicerad
2012-05-28
Skribent
Redaktionen
Ämnen
Övrigt

Elsäkerhetsverket har under 2011 tittat närmare på LED-lampor varav hälften belades med försäljnings-
förbud. Anledningen till förbuden är att lamporna inte uppfyllde gällande krav för elektromagnetisk kompati-
bilitet (EMC). Lamporna störde alltså andra elektriska produkter. Endast var femte LED-lampa klarade testet utan anmärkningar.

Europeisk undersökning
Parallellt med Elsäkerhetsverkets marknadskontroll av LED-lampor har det inom EU genomförts en under-
sökning. Den undersökningen är inte helt jämförbar med Elsäkerhetsverkets marknadskontroll, men visar på liknande brister. Resultatet visar också att tillverkarna som använder sig av LED-teknik är mycket dåliga på att följa gällande direktiv.

– Anledningen till detta kan vara att LED-tekniken är så pass ny och att det har dykt upp många nya tillverkare på marknaden som helt enkelt inte känner till direktivet, säger Ulf Johansson vid Elsäkerhetsverket.

Tydligare regler
En av flera åtgärder med syftet att förbättra situationen är att Europeiska Kommissionen ger den Europeiska standardiseringsorganisationen i uppdrag att komplettera och förtydliga standarderna inom området. Syftet är att underlätta för de ekonomiska aktörerna på marknaden att använda gällande regler.

Fortsatt kontroll
Elsäkerhetsverket kommer att, i linje med övriga marknadskontrollerande myndigheter inom EU, kontrollera LED-lampor även under 2012. Kommissionen planerar också att följa upp förra årets undersökning med en kampanj med syftet att förbättra informationen kring LED-lampor.

https://www.folier.se/?utm_source=screenmarknaden&utm_medium=webannons&utm_campaign=allman