Regeringen vill ha en giftfri vardag

Publicerad
2012-05-23
Skribent
Redaktionen
Ämnen
Övrigt

I somras publicerade Greenpeace en studie om användning av farliga kemikalier i textilier, bl a nonylfeno-
letoxylater, som vi tidigare berättat om i Screen&Marknaden.

– Vi vet att gifter i kläder är en fråga som engagerar många klädkonsumenter. Därför uppmanar vi H&Ms kunder runt om i världen att tillsammans med oss sätta press på H&M att fasa ut alla farliga kemikalier – precis som Nike, Puma och Adidas redan åtagit sig att göra, säger Patrik Eriksson, kampanjchef på Greenpeace.

Nu vill regeringen skapa en giftfri vardag och Kemikalieinspektionen har tagit fram en långsiktig handlings-
plan. Textilproduktion är ett område som ska prioriteras.

– Det är jätteviktigt att ha koll på produktionen och ställa krav på leverantörerna. Det är ett långsiktigt arbete, som helst ska påbörjas redan i designstadiet, när det kommer till val av material.
– Klädproduktion är en kemikaliekrävande bransch, och därför är det viktigt att följa de koder och regler som finns, säger Christina Rudin Snöbohm, utredare hos Kemikalieinspektionen.