Att lära sig att lyckas

Publicerad
2012-05-31
Skribent
Redaktionen
Ämnen
Print & mer

Leverantörer av utskriftstjänster har nog aldrig haft så ont om tid som nu, men som Ronen Zioni, marknadschef på HP EMEA GSB, menar, kan deltagandet i några av de flexibla utbildningsprogrammen, som erbjuds av leveran-
törer, ge utdelning när det gäller att utöka dina kunskaper och främja ditt företags möjligheter till ökad konkurrens.

Om du är en leverantör för utskriftstjänster som levererar till storformats/skyltsektorn behöver knappast jag tala om hur tufft det är att göra affärer idag. I själva verket är du förmodligen så fokuserad på att uppfylla kundernas behov och försöka samla nya affärsidéer att du inte har tid över till att främja dina möjligheter och marknadsföra dig själv så bra som du skulle vilja.

Vinna nya affärer
I sådant fall är du ännu mindre benägen att ha tid över för att utöka dina tjänster genom att utforska nya använd-
ningsområden och möjligheter för att vässa din konkurrenskraft. Hur som helst kan uppnåendet av detta och för-
ståelsen för hur man säljer sådana möjligheter till sina kunder vara en katalysator för att urskilja sig från mängden som företag och vinna nya affärer.

Framgångsrika företag blir inte framgångsrika genom att förbli stillastående med ett begränsat tjänsteutbud. Snarare är sådana företag vanligtvis de som återinvesterar i ny hårdvara med jämna mellanrum, för att hålla sig à jour med den tekniska utvecklingen, och garanterar därigenom leverans av det breda utbud av grafiska projekt som kunderna efterfrågar. Det är, hur som helst, en sak att äga en innovativ bläckstråleskrivare för storformat, men att förstå dess potential och maximera dess funktionsrika kapacitet och mångsidiga applikationer, är en annan.

Ronen Zioni

Hållbarhet – en viktig fråga
Just nu ombes du förmodligen av kunder att leverera en allt större variation av tjänster, och jag skulle inte bli för-
vånad om den ”gröna” frågan också har kommit på tal när det gäller kundernas behov. Detta i sig innebär ytterligare en omgång frågor till de som har investerat i utskriftsteknik för storformat. Vilka är de viktigaste frågorna kring håll-
barhet? Vilka är de marknadskrafter som driver på frågan? Hur påverkar det mina kunder när det gäller deras egna krav? Och – viktigast av allt – hur kan jag, med mitt hållbara utskriftserbjudande i storformat, placera mig själv för att möta dessa behov, inte bara uppfylla kundernas tillämpningsefterfrågan, utan även deras miljökrav.

Det kommer glädja dig att höra att en del av branschens främsta leverantörer av utrustning och lösningar är väl medvetna om både behovet av att utskriftsleverantörerna tar itu med dessa frågor samt den oundvikliga bristen på tillgänglig tid att faktiskt göra det.

Flexibilitet avgörande
Tidigare skulle utökandet av dina professionella kunskaper innebära att ägna en stor del av tiden borta från före-
taget, kanske gå på kurser eller seminarier som alltid ägde rum när du var mitt uppe i att försöka få en viktig upp-
gift ut genom dörren.

Den goda nyheten är att tiderna har förändrats och kunniga leverantörer är mer medvetna om det faktum att flexi-
bilitet är avgörande och att varje form av utbildning måste passa din verksamhet och inte vice versa.

Några av de bästa programmen  tillgängliga hos tillverkare, är de som gör det möjligt för användare att följa en enkel och bekväm utbildning, som sker på ens egen tid och i ens egen takt. Dessa kan bestå av en blandning av verktyg, som workshops, webbseminarier online och instruktionsguider som fungerar som informativa ”kokböcker” som erbjuder tips och tricks om viktiga grafiska applikationer i storformat för både inom- och utomhusbruk.

Målet är detsamma – att säkerställa att användarna får ut det mesta av sin skrivarinvestering, så det är värt att kontrollera med din leverantör om just de erbjuder sådan utbildning. Trots allt kan detta i slutändan vara nyckeln till att frigöra potentialen i din utskriftshårdvara och på så sätt skapa nya intäktskällor.

Utöka bredden
Vårt eget program, Latex university, som inleddes i november och är tillgängligt för användare av HP Latex-skrivare, har utformats enligt en sådan modell. Genom detta kostnadsfria initiativ kan användare få tillgång till en omfattande uppsättning av resurser och utbildningsmaterial för att bidra till att förbättra konkurrenskraften, marknadsföra sina gröna meriter och öka mångsidigheten genom att injicera en ”wow-faktor” i sitt tjänsteutbud. Genom att följa denna flexibla utbildning kan användaren utveckla sina kunskaper kring nya tillämpningar och substrat som t ex kan hjälpa dem att utforska textiltryck eller fordonsomslag. Återigen är målet för användaren det samma – att utöka bredden av färdigheter och samtidigt maximera potentialen för utdelning på sina utskriftslösningar.

Självklart, som nämnts tidigare, går ökandet av möjligheterna för att sälja ett tjänsteutbud hand i hand med förstå-
elsen för vikten av miljömässig hållbarhet och den inverkan det har på leveranskedjan. Som du är väl medveten om, är efterfrågan på hållbar utskrift på uppgång, samt att det även är de stora varumärkena som ligger i spetsen.

Faktum är, att oavsett om det är av moralisk skyldighet, med hänsyn till regelverken eller för att anpassa sig till företagets strategi – som en leverantör av utskriftstjänster, skaffar dina kunder alltmer sina utskrivna bilder från leverantörer som kan leverera dem med hjälp av hållbara metoder. Detta i sig upprätthåller argumentet; att skriva
ut med miljön i åtanke är bra för din verksamhet.

HP EcoSolutions
Vår egen utbildning innehåller en gratis och nedladdningsbar HP EcoSolutions kurs som utbildar utskriftsleveran-
törerna att ”bli gröna”. Denna kurs hjälper användare att bygga ett långsiktigt engagemang för hållbarhet samt att framgångsrikt marknadsföra sina gröna meriter till det växande antalet likasinnade kunder. Eco-utbildningen består av nio moduler i en rad av ämnen rörande hållbarhetsfrågor och tar ca två timmar att slutföra. De som genomför utbildningen förses med ett inramat personligt intyg och en ikon som identifierar dem som ett HP Ecosolutions-utbildat utskriftsföretag.

Vare sig det gäller under utmanande handelsförhållanden eller i en blomstrande ekonomi, kan investeringen av tid, för att stärka ditt produkterbjudande, utveckla din hållbara utskriftsförmåga och kommunicera dessa nya funktioner successivt till din kundbas, främja ditt företag och skapa nya tillväxtmöjligheter.