Tufft för Heidelberg

Publicerad
2012-04-02
Skribent
Josefin Nässlander
Ämnen
Print & mer

Det är tuffa tider för världens stora tryckpresstillverkare. Manroland är på obestånd och nu tvingas Heidelberg Druckmaschinen på nytt minska på både personal och produktion. Omkring 2 000 anställda kommer att få lämna företaget, vilket motsvarar ca 13% av koncernens personal.

Med dessa åtgärder räknar Heidelberg, som är världens största tryckpressföretag räknat i sålda maskiner,
att kunna minska sina kostnader med 180 miljoner euro från och med nästa räkenskapsår, uppger Financial Times.

Trots att större delen av den tyska maskinindustrin har återhämtat sig starkt efter den senaste finanskrisen,
är försäljningen hos landets tryckpresstillverkare fortfarande mindre än före nedgången. Ett av skälen uppges vara bl a trycksakernas tapp till digitala medier och tryckeriernas svårigheter att ordna finansiering till kostsamma maskininvesteringar.